Εκλογές ΤΕΕ 2006

Εκλογές ΤΕΕ 2006


Την Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2006, πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην Αντιπροσωπεία και τις Επιστημονικές Επιτροπές του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΤΕΕ). Η Αντιπροσωπεία αποτελεί τυπικά το βασικό όργανο διοίκησης του ΤΕΕ στο χρονικό διάστημα μεταξύ των εκλογών, ενώ εκλέγει την Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) η οποία ουσιαστικά αποτελεί την διοίκηση και ηγεσία του ΤΕΕ.


Οι εκλογές στο ΤΕΕ πραγματοποιούνται σε μια κρίσιμη συγκυρία. Από την μία η επίθεση της κυβέρνησης – με την συνενοχή, ψήφιση και στήριξη της απερχόμενης Δ.Ε. – στο ασφαλιστικό των μηχανικών, προβλέπει δραματική αύξηση των εισφορών και μείωση των παροχών και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Η επίθεση στο ασφαλιστικό των μηχανικών εντάσσεται στα σχέδια της κυβέρησης για «σαλαμοποίηση» του ασφαλιστικού, την προώθηση δηλαδή αντιδραστικών και αντιεργατικών μεταρρυθμίσεων στους ασφαλιστικούς φορείς των εργαζομένων χωριστά προκειμένου να καμφθούν οι αντιστάσεις. Από την άλλη, η επίθεση της κυβέρνησης στον χώρο της εκπαίδευσης, συντονίζεται με την επίθεση στα επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα των μηχανικών, ενώ και αυτή εντάσσεται στα σχέδια της κυβέρνησης για συνολική αλλαγή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επί το αντιδραστικότερον.


Παρά το γεγονός ότι το ΤΕΕ αποτελεί όργανο του κρατικού μηχανισμού, όχι μόνο κατ’ουσίαν αλλά και τυπικά, οι σύντροφοι της Εργατικής Πολιτικής που δραστηριοποιούνται στον χώρο των μηχανικών ή είναι μέλη του ΤΕΕ, επιδιώκουν την προώθηση των συμφερόντων των μισθωτών μηχανικών, οι οποίοι από κοινωνική και επαγγελματική σκοπιά βρίσκονται πιο κοντά στην εργατική τάξη, και των οποίων τα συμφέροντα ταυτίζονται ή εξυπηρετούνται από τα συμφέροντα της εργατικής τάξης. Από αυτήν την σκοπιά, ο αγώνας των μηχανικών για την ανατροπή των σχεδίων της κυβέρνησης και του κεφαλαίου είναι κρίσιμος όχι μόνο για τους μηχανικούς αλλά για τα συμφέροντα των εργαζομένων γενικότερα. Ιδιαίτερα σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία, το αποτέλεσμα των εκλογών του ΤΕΕ θα καταγράψει τους συσχετισμούς δυνάμεων στον χώρο των μηχανικών, και θα σηματοδοτήσει το επίπεδο των αντιστάσεων το επόμενο διάστημα.


Με αυτό το σκεπτικό, η Εργατική Πολιτική συμμετέχει στην Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση – Εργαζόμενοι Μηχανικοί και στην εκλογική κάθοδο του συνδυασμού της Κίνησης και συνεργαζόμενων μηχανικών, και καλεί τους μισθωτούς μηχανικούς σε συνειδητή αγωνιστική στήριξη του συνδυασμού.

Αναζήτηση