Εκλογές στο σύλλογο υπαλλήλων Υπουργείου Ανάπτυξης

Εκλογές στο σύλλογο υπαλλήλων υπουργείου ανάπτυξης

Στις 17 Ιούνη διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στο σύλλογο υπαλλήλων του υπουργείου ανάπτυξης (πρώην ΥΠΟΙΟ). Οι εκλογές γίνονται κάθε τρία χρόνια και πραγματοποιήθηκαν σε μία περίοδο που οι δημόσιοι υπάλληλοι - όπως όλοι οι εργαζόμενοι - δέχονται απροκάλυπτη επίθεση από το μαύρο μέτωπο κυβέρνησης, κεφαλαίου, Ε.Ε. και ΔΝΤ. Αυτή η επίθεση έχει σαν αποτέλεσμα τη ραγδαία μείωση μισθών, την πτώση του βιοτικού επιπέδου και τη σταδιακή εξαθλίωση μεγάλης μερίδας εργαζομένων του δημοσίου.

Στο συγκεκριμένο χώρο, η πλειοψηφία των εργαζόμενων κατατάσσεται στην εργατική αριστοκρατία και όπως είναι επόμενο, στο σωματείο κυριαρχεί η αστική επιρροή και ο κυβερνητικός εργοδοτικός συνδικαλισμός.

Παρά την μακρόχρονη κυριαρχία της αστικής επιρροής, η καπιταλιστική κρίση και η σημαντική μείωση στους μισθούς των εργαζομένων, οδήγησε σε - έστω μερική – αμφισβήτηση του δικομματισμού, καθώς εμφανίστηκαν τρεις ανεξάρτητοι υποψήφιοι και για πρώτη φορά κομμουνιστής υποψήφιος που στην προεκλογική του διακήρυξη κατέθεσε ολοκληρωμένο πολιτικό πλαίσιο στο οποίο αποκρυσταλλωνόταν η απάντηση στην κρίση από τη σκοπιά της εργατικής τάξης. Η εκλογή του στο Δ.Σ. δείχνει ότι η σταθερή και επίμονη παρέμβαση και παρουσία σε συνδυασμό με την ενιαιομετωπική τακτική, μπορεί να φέρει αποτελέσματα ακόμα και σε αντιδραστικά συνδικάτα. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί η σημαντική πτώση της ΠΑΣΚΕ, παρ’ όλο που δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με τα αποτελέσματα του 2008, καθώς ένα μεγάλο μέρος των εργαζόμενων (περίπου 120 άτομα) αποχώρησαν κι έφτιαξαν δικό τους σωματείο μετά το διαχωρισμό του υπουργείου οικονομίας και οικονομικών.


εγγεγραμμένοι 583
ψήφισαν

449

έγγυρα 431
άκυρα/λευκά

18


ψήφοι ποσοστό % έδρες
Ανεξάρτητη Κίνηση (ΔΑΚΕ) 238 55,2 6
ΠΑΣΚΕ 90 20,9 2
Μ. Κωστάρα (Ανεξ.) 56 13,0 1
Αριστερή Παρέμβαση 16 3,7 1
Ι. Φουστέρης (Ανεξ. ΠΑΣΚΕ) 14 3,2 1
Αγωνιστική Πρωτοβουλία (ΣΥΝ) 13

3,0

Λ. Παπαγιάννης (Ανεξ. ΔΑΚΕ)
4 0,9


Αναζήτηση