Κατάληψη των γραφείων του ΗΣΑΠ από 90 πρωτοβάθμια σωματεία

Κατάληψη των γραφείων του ΗΣΑΠ από 90 πρωτοβάθμια σωματεία


Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δεσμεύτηκε να ικανοποιήσει τα αιτήματα των σωματείων

Στις 25 Φλεβάρη, ημέρα που είχε προκηρύξει απεργία η ΑΔΕΔΥ, τα 90 πρωτοβάθμια σωματεία που έχουν συγκροτήσει την «Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων για την αλληλεγγύη στην Κωνσταντίνα Κούνεβα και την κατάργηση του δουλεμπορίου σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα» πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας στα κεντρικά γραφεία του ΗΣΑΠ. Εκεί οι εκπρόσωποι της Παναττικής Ένωσης Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού (ΠΕΚΟΠ) – το σωματείο της Κωνσταντίνας Κούνεβα – και των πρωτοβάθμιων σωματείων, απαίτησαν από τη διοίκηση του ΗΣΑΠ να δώσει όλα τα στοιχεία που ζητάει η ΠΕΚΟΠ και να καταγγείλει τη σύμβαση με την εταιρεία «ΟΙΚΟΜΕΤ Α.Ε.». Η παράσταση διαμαρτυρίας εξελίχτηκε σε κατάληψη των γραφείων του ΗΣΑΠ, καθώς - όπως αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσαν τα σωματεία: «Μπροστά στον εμπαιγμό από τη διοίκηση του ΗΣΑΠ και την άρνησή της να πάρει θέση, προχωρούμε σε κατάληψη των γραφείων του ΗΣΑΠ, απαιτώντας να έρθει εδώ η διοίκηση του ΗΣΑΠ και να δεσμευτεί ότι θα καταγγείλει την ισχύουσα σύμβαση με τους δουλέμπορους και ότι δε θα έχει σχέση με ανάλογη δουλεμπορική εταιρεία στο μέλλον, καθώς και ότι θα καλύψει τις ανάγκες με μόνιμες προσλήψεις.» Η ανακοίνωση καλούσε επίσης σε στήριξη της κινητοποίησης και κατέληγε: «Καλούμε την απεργιακή συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ να καταλήξει στα γραφεία του ΗΣΑΠ.»

Η κατάληψη έληξε μετά από συζήτηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΗΣΑΠ, ο οποίος δεσμεύτηκε για τα ακόλουθα: 1. Να ξεκινήσει τις διαδικασίες για την καταγγελία της σύμβασης του ΗΣΑΠ με την εταιρεία ΟΙΚΟΜΕΤ. 2. Να συζητήσει την άμεση έγκριση της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού. 3. Να δεχτεί προτάσεις από την ΠΕΚΟΠ για τους όρους αμοιβής και ασφάλισης των εργαζομένων στην καθαριότητα, έτσι ώστε να αποφεύγονται τα φαινόμενα αυθαιρεσίας και παραβίασης της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας με την απ’ ευθείας μισθοδοσία των καθαριστών/καθαριστριών από τις διοικητικές υπηρεσίες του ΗΣΑΠ.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τα σωματεία, αμέσως μετά τις δεσμεύσεις του διευθύνοντος συμβούλου τονίζεται ότι: «Η πρωτοβουλία σωματείων θεωρεί ότι αυτές οι δεσμεύσεις δείχνουν ότι η κινητοποίηση των πρωτοβάθμιων σωματείων, η συλλογική δράση, η αλληλεγγύη μπορούν να έχουν αποτελέσματα. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια σε όλες τις μορφές του σύγχρονου δουλεμπορίου μέχρι την τελική νίκη».