Ένα βήμα για την ενότητα των κομμουνιστών

Ένα βήμα για την ενότητα των κομμουνιστών
 

Στο τεύχος 9 της Eργατικής Πολιτικής δημοσιεύετε η κοινή ανακοίνωση της Αριστερής Ανασύνταξης και της Εργατικής Πολιτικής με την οποία οι δυο οργάνωσης δηλώνουν ότι θέλοντας να συμβάλουν από καλύτερες θέσεις στην ανασυγκρότηση του κινήματος αποφάσισαν να συνενώσουν τις δυνάμεις τους και προχώρησαν στην συγκρότηση κοινής οργανωτικής επιτροπής που θα διαμορφώσει θέσεις και θα οργανώσει την ενωτική συνδιάσκεψη.


Στην κοινή ανακοίνωση των δυο οργανώσεων τονίζετε ότι η νέα οργάνωση που θα προκύψει θα είναι έτοιμη μέσα από διαδικασίες επαναστατικής αυτοαναίρεσης να προχωρήσει με άλλες δυνάμεις της επαναστατικής και κομμουνιστικής αριστεράς σε ανοιχτές συνδιασκεψιακές διαδικασίες και στην βάση του μαχόμενου υλισμού, του επαναστατικού μαρξισμού και λενινισμού, στη δημιουργία νέας ανώτερης επαναστατικής οργάνωσης.


Όπως προκύπτει από την κοινή ανακοίνωση οι δυο οργανώσεις με την ενωτική συνδιάσκεψη δεν επέλεξαν τον εύκολο δρόμο της αριθμητικής συνένωσης των μελών τους αλλά κάτι ανώτερο, επέλεξαν η πορεία προς την ενοποιητική συνδιάσκεψη να είναι μια κοπιαστική διαδικασία θεωρητικής επεξεργασίας θέσεων για την ιδεολογική, πολιτική, και οργανωτική ανασύνταξη του εργατικού κινήματος. Με την ενέργεια τους αυτή επιδιώκουν η ενοποίηση τους και η νέα οργάνωση που θα προκύψει από την συνδιάσκεψη να στηρίζεται σε γερά θεμέλια. Καρπός αυτής της επίμονης και κοπιαστικής προσπάθειας είναι τρία κείμενα εργασίας που το περιεχόμενο τους εντελώς συνοπτικά θα παρουσιάσουμε.


Στο κείμενο εργασίας με τίτλο τα αίτια της αποτυχίας της πρώτης προσπάθειας οικοδόμησης του σοσιαλισμού - κομμουνισμού αποτελείται από δυο ενότητες.


Η πρώτη ενότητα με τίτλο : «η αντίληψη των Μαρξ – Ένγκελς – Λένιν για την προλεταριακή επανάσταση, την μεταβατική περίοδο και το σοσιαλισμό – κομμουνισμό» περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα.


1 Η απελευθέρωση της εργατικής τάξης θα είναι έργο της ίδιας ή δεν θα υπάρξει.

2 Η νίκη της σοσιαλιστικής επανάστασης και η πραγμάτωση τις ιστορικής αποστόλης της εργατικής τάξης.

3 Σοσιαλιστική επανάσταση

4 Ο διαπαιδαγωγητικός ρόλος της επανάστασης

5 Κοινά χαρακτηριστικά και διαφορές της προλεταριακής και της αστικής επανάστασης

6 Η επανάσταση είναι διαρκής

7 Η επανάσταση είναι παγκόσμια.

8 Μεταβατική περίοδος.

9 Σοσιαλισμός-κομμουνισμός


Το δεύτερο μέρος του κειμένου έχει τον τίτλο : «Η Οχτωβριανή επανάσταση και ο χαρακτήρας των κοινωνιών που εγκαινίασε. Η αποτυχία της πρώτης προσπάθειας οικοδόμησης της νέας κοινωνίας» και περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

1 Οι ανατροπές του 89-91 και οι αστικοί μύθοι.

2 Η νίκη της Οχτωβριανής σοσιαλιστικής επανάστασης.

3 Ο χαρακτήρας των κοινωνιών που εγκαινίασε ο Οχτώβρης

4 Τα αιτία της αποτυχίας

5 Οχτώβρης και μεταβατικές κοινωνίες. Η μεγαλύτερη ως τώρα κατάκτηση


Το κείμενο εργασίας με τίτλο «ο σύγχρονος ιμπεριαλισμός» περιγράφει τον καπιταλισμό της εποχής μας που είναι ο γερασμένος και σαπισμένος ιμπεριαλισμός, ο καπιταλισμός της βαρβαρότητας, η εποχή των προλεταριακών επαναστάσεων.


Στην εισαγωγή μιλάει για την επιβεβαίωση της λενινιστικής θεωρίας για την ανάπτυξη του καπιταλισμού και τον χαρακτήρα του του ιμπεριαλιστικού σταδίου του και τονίζει ότι για τους κομμουνιστές η γνώση και η ανάπτυξη της λενινιστικής θεωρίας του ιμπεριαλισμού είναι από τα πλέον σημαντικά θεμέλια για τη χάραξη στρατηγικής και πολιτικής δράσης γατί:

α) είναι σημαντική για τον προσδιορισμό των κοινωνικών αντιθέσεων και συνεπώς του χαρακτήρα και της διάταξης των κοινωνικών δυνάμεων κατά την επανάσταση.

β) αποδίδει τη συγκεκριμένη μορφή που παίρνουν οι νόμοι της κοινωνικής εξέλιξης στην παρούσα φάση και είναι απαραίτητη για την πληρέστερη κατανόηση του ταξικού χαρακτήρα των φαινομένων στην οικονομία, το κοινωνικό εποικοδόμημα και τις διεθνείς σχέσεις και αντιθέσεις.

γ) επιτρέπει τη βαθύτερη κατανόηση της επανάστασης σε παγκόσμια κλίμακα, μέσα στην ιμπεριαλιστική αλυσίδα, στην οποία εμφανίζονται αδύναμοι κρίκοι και οι συνέπειες από το επαναστατικό σπάσιμο τους.


Το κείμενο για το σύγχρονο ιμπεριαλισμό συνεχίζει με τα παρακάτω θέματα

Την ιστορική θέση του ιμπεριαλισμού.

Την εμφάνιση του ιμπεριαλισμού- την μαρξιστική οικονομική σκέψη και τη θεωρία του Λένιν.

Το σημερινό επίπεδο ανάπτυξης του ιμπεριαλισμού.

Τη διεθνοποίηση του κεφαλαίου στην παρούσα παγκόσμια συγκυρία. Όπου αναλύονται οι παρακάτω επί μέρους πλευρές α) οι ανταγωνισμοί για το μοίρασμα της παγκόσμιας αγοράς β) οι καπιταλιστικές ολοκληρώσεις γ) Η νεοφιλελεύθερη ρύθμιση.

Και τελειώνει με

Τις αστικές θεωρίες για τον σύγχρονο καπιταλισμό

Τη σημερινή ιμπεριαλιστική αλυσίδα και τις αντιθέσεις της.

τις διεθνείς αντιθέσεις και το εργατικό κίνημα.

Τέλος από της θεωρητικές αναζητήσεις για την ενωτική συνδιάσκεψη διαμορφώθηκε το κείμενο εργασίας για τις «μορφές οργάνωσης της εργατικής τάξης». Στο κείμενο για τις μορφές οργάνωσης της εργατικής τάξης γίνετε μια ιστορική αναδρομή, υπογραμμίζεται η σημασία που έδιναν ο Μαρξ και ο Ένγκελς στην οικονομική πάλη της εργατικής τάξης, και πως αντιπάλεψαν τις θεωρίες του ουτοπικού αστικού και μικροαστικού σοσιαλισμού που θεωρούσαν τα συνδικάτα όχι μόνο άχρηστα αλλά και βλαβερά. Στο κείμενο τονίζεται επίσης πόσο απαραίτητα είναι τα συνδικάτα για την αντίσταση των εργατών απέναντι στην καπιταλιστική καταπίεση, και τον σημαντικό ρόλο που παίζουν για την οργάνωση της συνολικής ταξικής πάλης. Στο κείμενο γίνετε επίσης αναφορά στη διαμάχη ανάμεσα στους μπολσεβίκους και στους μενσεβίκους για το κόμμα της εργατικής τάξης. Και καταλήγει ότι η ταξική πάλη σε όλη της τη μέχρι σήμερα διαδρομή ανέδειξε σαν μορφές οργάνωσης της εργατικής τάξης τα συνδικάτα το κόμμα και τα εργατικά συμβούλια.


Τα παραπάνω κείμενα που συνοπτικά παρουσιάσαμε, μαζί με τις θέσης που βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας αποτελούν την ιδεολογική και πολιτική βάση στην οποία θα κινηθεί η διαδικασία της ενωτικής συνδιάσκεψης για τη συγκρότηση της νέας οργάνωσης και είναι διαθέσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο αγωνιστή.

Αναζήτηση