Κοινή Ανακοίνωση Αριστερής Ανασύνταξης – Εργατικής Πολιτικής

Κοινή Ανακοίνωση

Αριστερής Ανασύνταξης – Εργατικής Πολιτικής


Οι οργανώσεις Αριστερή Ανασύνταξη και Εργατική Πολιτική, διεξάγαμε το τελευταίο διάστημα οργανωμένη συζήτηση πάνω στα βασικά ζητήματα του εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος της εποχής μας.


Ο σύγχρονος καπιταλισμός, η θέση της Ελλάδας στο παγκόσμιο σύστημα του ιμπεριαλισμού, το εργατικό κίνημα και προγραμματικά ζητήματα της επανάστασης και της επαναστατικής μετάβασης στο σοσιαλισμό – κομμουνισμό, αποτέλεσαν βασικά θέματα της συζήτησης.


Επιπλέον συζητήθηκαν ζητήματα πολιτικής τακτικής και της παρέμβασης των κομμουνιστών στο υπάρχον συνδικαλιστικό και μαζικό λαϊκό κίνημα.


Στη διαδικασία της συζήτησης διαπιστώθηκε σύμπτωση απόψεων στα βασικά ζητήματα στρατηγικής και τακτικής και αυτή αποτυπώθηκε σε συγκεκριμένα κείμενα.


Συμφωνώντας ότι, οι σημερινές ανάγκες απαιτούν ένα κομμουνιστικό κίνημα ικανό να παρεμβαίνει ιδεολογικά και πολιτικά στο κίνημα της εργατικής τάξης και των άλλων εργαζόμενων, να εφαρμόζει μέσα στους καθημερινούς αγώνες τους το ενιαίο μέτωπο με βάση τα προβλήματά τους ενάντια στον καπιταλισμό, να προωθεί μέσα από την ίδια την αγωνιστική εμπειρία των εργατών τη συνειδητοποίηση του ιστορικού ρόλου από την εργατική τάξη και να συμβάλλει στην επαναστατική της προετοιμασία ώστε να τον πραγματώσει. Ένα κομμουνιστικό κίνημα έξω από κάθε αστική επιρροή, ταξικά ανεξάρτητο, που θα έχει επαναπροσεγγίσει την επαναστατική στρατηγική και τακτική, θα έχει επανακτήσει την επιστημονική γνώση των νόμων κίνησης της κοινωνικής εξέλιξης και στηριγμένο και καθοδηγούμενο από την επαναστατική θεωρία, τον επιστημονικό σοσιαλισμό, θα αναζητεί και θα βρίσκει απαντήσεις στα μεγάλα σύγχρονα προβλήματα, αναπτύσσοντάς τον παραπέρα. Ότι, το ζητούμενο σήμερα είναι μια ολόπλευρη επαναστατική ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος, μια συνολική θεωρητική, ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική ανασύνταξή του, μια διαδικασία το τέλος της οποίας θα σηματοδοτηθεί με την κατάκτηση ταξικών συνδικάτων και άλλων επαναστατικών οργανώσεων της τάξης και την επανίδρυση του επαναστατικού (πραγματικά κομμουνιστικού) κόμματος της εργατικής τάξης. Η κατάκτηση δηλαδή του επαναστατικού εργατικού κινήματος που θα βασίζεται στις αρχές του μαρξισμού, του λενινισμού και του μπολσεβικισμού και θα συνεχίσει νικηφόρα ως το τέλος αυτήν τη φορά, το κοσμοϊστορικό έργο του Οκτώβρη, ο οποίος άνοιξε την εποχή των νικηφόρων προλεταριακών επαναστάσεων, εποχή στην οποία ζούμε και σήμερα.


Θέλοντας να συμβάλλουμε από καλύτερες θέσεις στην προώθηση του μεγάλου αυτού στόχου της επαναστατικής ανασυγκρότησης του κινήματος, αποφασίσαμε να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας.


Συγκροτήσαμε κοινή οργανωτική επιτροπή που θα διαμορφώσει θέσεις και θα οργανώσει ενωτική συνδιάσκεψη. Η οργανωτική επιτροπή είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε αριστερό αγωνιστή έχει τις ίδιες με εμάς ανησυχίες και στοχεύσεις. Ανοιχτή είναι και η ενωτική συνδιάσκεψη σε αγωνιστές που θα είναι σύμφωνοι με τις θέσεις μας και θέλουν να παλέψουν για τους ίδιους σκοπούς.


Δηλώνουμε από τώρα την πρόθεσή μας, η νέα οργάνωση να παλεύει με βάση την επαναστατική τακτική του ενιαίου μετώπου στο συνδικαλιστικό και μαζικό λαϊκό κίνημα. Να προχωρήσει σε στενότερη πολιτική συνεργασία με άλλες αριστερές οργανώσεις που βασίζουν τη δράση τους στη μαρξισμό και το λενινισμό.


Δηλώνουμε επίσης την πρόθεσή μας, η νέα οργάνωση να είναι ανοιχτή και έτοιμη, μέσα από διαδικασίες επαναστατικής αυτοαναίρεσής της, να προχωρεί με άλλες δυνάμεις της επαναστατικής και κομμουνιστικής Αριστεράς σε ανοιχτές συνδιασκεψιακές διαδικασίες για την οργανωτική ενότητα και συγκρότηση νέων ενοποιημένων πολιτικών οργανώσεων στη βάση του μαχόμενου υλισμού, του επαναστατικού μαρξισμού και λενινισμού.


25 Σεπτεμβρίου 2006


Αριστερή Ανασύνταξη

Εργατική Πολιτική

Αναζήτηση