[2021-04-21] Κυκλοφόρησε το νέο φύλλο της Εργατικής Πολιτικής

Διαβάστε το νέο φύλλο της ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ εδώ:

 

https://anasyntaxi.gr/Depository/Anasyntaxi/TEYXOS-72.pdf

 

2021_04_21_exofilo_fyllo_72