Ν. Φιλαδέλφεια: Ο Νόμος για τα Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής - Δώρο στο κεφάλαιο οι χώροι πρασίνου

Με το νομοσχέδιο για το ρυθμιστικό σχέδιο Αττικής, η κυβέρνηση ουσιαστικά παραχωρεί με νόμο τμήμα του άλσους της Ν. Φιλαδέλφειας στον επιχειρηματία και ιδιοκτήτη της ΑΕΚ Μελισσανίδη. Τα νομικά προβλήματα που υπήρχαν σε αυτήν την παραχώρηση, λύθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες, ως συνήθως τα τελευταία χρόνια.

Το κύριο πρόβλημα στη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου και προσοδοφόρου γηπέδου ήταν ότι η έκταση των 26.000τ.μ. στην οποία βρισκόταν το παλαιό γήπεδο της ΑΕΚ, δεν είναι επαρκής για τη δημιουργία ενός γηπέδου - εμπορικού κέντρου, με καταστήματα και χώρους στάθμευσης.

Ήδη στην πρώτη παράγραφο του αρ.81 του νομοσχεδίου ορίζεται ότι παραχωρείται έκταση «συνολικού εμβαδού 29.121τ.μ., η οποία βρίσκεται στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας Αττικής» στην ερασιτεχνική ΑΕΚ. Δεδομένου ότι ο χώρος όπου παλαιότερα βρισκόταν το γήπεδο της ΑΕΚ καλύπτει 26.000τ.μ. τα υπόλοιπα τρία στρέμματα θα πρέπει να βρεθούν είτε από το δρόμο είτε από το άλσος. Την απορία από πού θα βρεθούν άλλα τρία στρέμματα, λύνει η τέταρτη παράγραφος του ίδιου άρθρου, σύμφωνα με την οποία «αίρονται ο χαρακτηρισμός και οι δεσμεύσεις που ορίστηκαν με το από 13-3-1915 Β.Δ. και την αριθ. 108424/19-3-1934 απόφαση». Τι λένε τα θεσπίσματα αυτά; Ότι η περιοχή του άλσους της Ν. Φιλαδέλφειας (και όχι μόνο, αλλά και μια σειρά άλλων περιοχών) κηρύσσονται δασωτέες. Και τι σημαίνει «αίρεται ο χαρακτηρισμός και οι δεσμεύσεις»; - «Καταργούνται οι διατάξεις αλλά το λέμε κομψά». Και ποιες άλλες περιοχές περιλαμβάνονται στις ως άνω «καταργούμενες» διατάξεις: Ενδεικτικά και μόνο (γιατί ο αριθμός τους καθιστά απαγορευτική την απαρίθμησή τους σε αυτό το άρθρο): το άλσος στο Γκύζη πίσω από τα Δικαστήρια (για το οποίο οι κάτοικοι της περιοχής διεξάγουν μάχη εδώ και μήνες), τα Τουρκοβούνια, η περιοχή γύρω από το λόφο της Πνύκας κ.ά. Συνεπώς το άλσος της Ν. Φιλαδέλφειας είναι μόνο η αρχή, ενώ με τις διατάξεις του νομοσχεδίου ανοίγει ο δρόμος για την αποψίλωση και των τελευταίων χώρων πρασίνου που έχουν απομείνει στην Αττική.

Επιπλέον, στο άρθρο 82 του ίδιου νομοσχεδίου, ρητά ορίζεται ότι «επιτρέπεται η παραχώρηση κατά χρήση τμήματος άλσους ή πάρκου στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή σε εποπτευόμενα από αυτή νομικά πρόσωπα ή σε όσα έλκουν από αυτά δικαιώματα, καθώς και η αλλαγή χρήσης τμήματος άλσους ή πάρκου». Συνεπώς αφενός με το άρθρο 81 αποχαρακτηρίζεται όλο το άλσος ως δασωτέα έκταση, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα να κοπούν δέντρα και να χτιστούν κτίρια σε αυτό, και αφετέρου με το άρθρο 82 επιτρέπεται η παραχώρησή του σε αθλητικά σωματεία.

Και αφού τακτοποιήθηκε το ζήτημα του αποχαρακτηρισμού του άλσους ως δασωτέου χώρου και της παραχώρησης τμήματός του για την κατασκευή του γηπέδου της ΑΕΚ, με την παράγραφο 2 του άρθρου 81 το γήπεδο της ερασιτεχνικής ΑΕΚ γίνεται πλέον «γήπεδο του Μελισσανίδη». Με τη διάταξη αυτή όχι μόνο ορίζεται η δυνατότητα παραχώρησης του γηπέδου από την ερασιτεχνική ΑΕΚ σε τρίτους αλλά ορίζεται ακόμα ότι «κάποιες διατάξεις» και συγκεκριμένα οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 56 του Ν. 2725/1999 «δεν εφαρμόζονται». Τι λένε όμως αυτές οι διατάξεις; -Ότι, για την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων ενός αθλητικού σταδίου, καταβάλλεται αντίτιμο στον ιδιοκτήτη του σταδίου ή σε όποιον έχει παραχωρηθεί ο αθλητικός χώρος (δηλαδή, στην περίπτωση του επικείμενου γηπέδου της Ν. Φιλαδέλφειας, στην ερασιτεχνική ΑΕΚ). Συνεπώς με τη διάταξη αυτή, όποιος εκμεταλλεύεται τους διαφημιστικούς χώρους του γηπέδου της ΑΕΚ απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση καταβολής αντιτίμου για την εκμετάλλευση αυτή. Ανοιχτή βέβαια παραμένει η δυνατότητα να συμφωνηθεί το αντίτιμο με ιδιωτικό έγγραφο, έπειτα από διαπραγμάτευση μεταξύ της ερασιτεχνικής ΑΕΚ και του επιχειρηματία Μελισσανίδη, μια διαπραγμάτευση ανάμεσα σε δύο προφανώς άνισους διαπραγματευτές. Μία πρωτοφανής ρύθμιση η οποία εξαιρεί από το νόμο, χωρίς καμία αιτιολογία, όποιον εκμεταλλεύεται τους διαφημιστικούς χώρους του γηπέδου της ΑΕΚ.

Τέλος με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι, η ανέγερση του γηπέδου (που θεωρητικά θα ανήκει στην ερασιτεχνική ΑΕΚ και πρακτικά, με βάση τις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου, θα εκμεταλλεύεται ο Μελισσανίδης, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει κάποιο αντίτιμο), θα χρηματοδοτηθεί με δημόσιο χρήμα.

Το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί μία τυπική πλέον περίπτωση νομοσχεδίου στα χρόνια των μνημονίων και της τρόικας: καταστρέφεται ένα άλσος για να δημιουργηθεί σε αυτό μία προσοδοφόρα επιχείρηση, η επιχείρηση αυτή θα δημιουργηθεί με δημόσιο χρήμα και στη συνέχεια θα παραχωρηθεί σε ιδιώτες, οι οποίοι δεν είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν κανένα αντίτιμο για την εκμετάλλευση του χώρου.

Ν. Μάρκου