Πλιάτσικο με τις ευλογίες της Ε.Ε.!

Πλιάτσικο με τις ευλογίες της Ε.Ε.!

Δωράκι στην Πειραιώς η Αγροτική Τράπεζα


Και μόνο το άκουσμα του τιμήματος που κατέβαλε η Τράπεζα Πειραιώς για να εξαγοράσει το «υγιές» τμήμα της ΑΤΕ, καθιστά προφανές ότι η εξέλιξη αυτή συνιστά ένα πρωτοφανές πλιάτσικο της δημόσιας περιουσίας.

95 εκατομμύρια ευρώ στοίχισε στην Τράπεζα Πειραιώς η «εξαγορά» της ΑΤΕ. Όσο περίπου κοστολογείται το ιστορικό κτίριο της Αγροτικής Τράπεζας στην Πανεπιστημίου 23. Όμως, δεν ήταν μόνο το «τίμημα» εξωφρενικό, αλλά και η διαδικασία. Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ (2209 της 27-7-2012) στις 27 Ιουλίου έγιναν τα εξής: Ανακλήθηκε η άδεια της Αγροτικής Τράπεζας και τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση, έστειλε επιστολή το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με την οποία συναινεί για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων της ΑΤΕ από την Πειραιώς, υπέβαλε η Τράπεζα Πειραιώς έγγραφη προσφορά για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων της ΑΤΕ και αυτή η έγγραφη προσφορά αξιολογήθηκε από τη Μονάδα Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος και έγινε αποδεκτή. Αυτή η φρενήρης δραστηριότητα του κρατικού μηχανισμού που εκτυλίχθηκε ολόκληρη σε μία ημέρα – αν πιστέψουμε το σχετικό ΦΕΚ - έγινε κατορθωτή χωρίς καμία έγκριση από οποιαδήποτε κοινοβουλευτική διαδικασία, καθώς η κυβέρνηση Παπαδήμου είχε φροντίσει να διαμορφώσει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο που έδινε τη δυνατότητα στο Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να παίρνει τέτοιες αποφάσεις με «λυμένα τα χέρια» - απερίσπαστος από περιττές διαβουλεύσεις και ψηφοφορίες στο κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η οποία προφανώς και είχε την κάλυψη και συμφωνία της κυβέρνησης, το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων της ΑΤΕ μεταβιβάζεται στην Τράπεζα Πειραιώς. Η μεταβίβαση περιλαμβάνει το δίκτυο καταστημάτων, το σύνολο των καταθέσεων και το «υγιές» ενεργητικό. Δεν μεταβιβάζονται συγκεκριμένες κατηγορίες δανείων (π.χ. στεγαστικά που έχουν να πληρωθούν πάνω από 6 μήνες), καθώς και οι θυγατρικές εταιρείες της ΑΤΕ (Δωδώνη, ΣΕΚΑΠ κλπ.). Τα στοιχεία που δεν μεταβιβάζονται παραμένουν στην υπό εκκαθάριση τράπεζα, στην «bad bank», όπως αποκαλείται από τον Τύπο. Τα έσοδα από τα δάνεια που παραμένουν στην εκκαθάριση ή από τις πωλήσεις των θυγατρικών, θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υποχρεώσεων της ΑΤΕ προς τρίτους. Μέσα σε αυτές τις υποχρεώσεις είναι και οι αποζημιώσεις των εργαζομένων της ΑΤΕ, οι οποίοι απολύθηκαν όλοι και επαναπροσλήφθηκαν από την Πειραιώς. Μάλιστα, στα στοιχεία που δεν μεταβιβάζονται στην Τράπεζα Πειραιώς είναι και οι συμβάσεις εργασίας, καθώς και οι αξιώσεις αποζημίωσης των εργαζομένων. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι αν η Πειραιώς απολύσει κάποιον εργαζόμενο της πρώην ΑΤΕ, υποχρεούται να πληρώσει αποζημίωση μόνο για το διάστημα από 30 Ιουλίου 2012 (ημερομηνία πρόσληψης στην Πειραιώς) μέχρι την ημερομηνία απόλυσης. Την αποζημίωση για την προηγούμενη υπηρεσία στην ΑΤΕ, οι εργαζόμενοι τη διεκδικούν από τον εκκαθαριστή και κατά μία εκδοχή θα πληρωθεί όταν τελειώσει η εκκαθάριση, δηλαδή σε 15 με 20 χρόνια στην καλύτερη περίπτωση.

Λεηλασία με κρατική χρηματοδότηση

Η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά από την «καλή» Αγροτική παθητικό (καταθέσεις κτλ.) ύψους 21,4 δις και ενεργητικό (δάνεια, πάγια κτλ.) ύψους 14,7 δις. Η διαφορά μεταξύ παθητικού και ενεργητικού, ύψους 6,7 δις, για να ισοσκελιστεί ο ισολογισμός τής υπό μεταβίβαση τράπεζας, θα χορηγηθεί από το ΤΧΣ. Παράλληλα, το ΤΧΣ θα χορηγήσει 1,7 δις στο νέο σχήμα για να καλύψει το στόχο κεφαλαιακής επάρκειας. Αν υπολογίσουμε ότι από το πρώτο στάδιο ανακεφαλαιοποίησης, η Πειραιώς είχε λάβει από το ΤΧΣ 4,7 δις. ευρώ, συνολικά το ΤΧΣ θα έχει χρηματοδοτήσει το νέο σχήμα με ένα ποσό που θα προσεγγίζει τα 13 δις!

Αντίστοιχα, η Τράπεζα Πειραιώς, για να εξαγοράσει μια δημόσια Τράπεζα όπως η Αγροτική, και να διαμορφώσει ένα νέο σχήμα με 1.230 καταστήματα και δραστηριότητα σε 9 χώρες εκτός Ελλάδας, θα καταβάλει μόνο 95 εκατ. ευρώ! Δηλαδή: η Τράπεζα Πειραιώς αρχικά χρηματοδοτείται από το Δημόσιο με 4,7 δις -μέσω ΤΧΣ- για να διατηρηθεί στη ζωή και μετέπειτα επιδοτείται με ένα ποσό που ξεπερνά τα 8 δις για να εξαγοράσει μια μεγάλη δημόσια τράπεζα, καταβάλλοντας 95 εκατ. ευρώ! Και όλα αυτά σε περίοδο δημοσιονομικής λιτότητας.

Αν το ΤΧΣ είχε ανακεφαλαιοποιήσει την Αγροτική, θα έπρεπε να της χορηγήσει λίγο λιγότερα από 4 δις εξαιτίας των ζημιών που υπέστη από το PSI. Δηλαδή συνολικά στις δύο τράπεζες θα κατέβαλε 8,7 δις. (4 για την Αγροτική και 4,7 δις. για την Πειραιώς), ενώ εξαιτίας της μεταβίβασης καταβάλει 13 δις.!

Η «λύση» που προκρίθηκε για την ΑΤΕ βασίστηκε στο ότι η τράπεζα ήταν «μη βιώσιμη», σύμφωνα με την έκφραση που χρησιμοποιήθηκε δεκάδες φορές από κυβερνητικά στελέχη. Η έκφραση αυτή είναι επικοινωνιακή, αλλά κρύβει την αλήθεια, η οποία είναι ότι η ΑΤΕ δεν μπορούσε να ανακεφαλαιοποιηθεί επειδή ήταν κρατική. Με καθαρά οικονομικούς όρους η ΑΤΕ ήταν τόσο βιώσιμη, όσο και οι άλλες τράπεζες, δηλαδή ήταν «μη βιώσιμη» αν δεν έπαιρνε κεφάλαια από το ΤΧΣ.

Η απάντηση των καπιταλιστών στην κρίση

Η αρπαγή του δημόσιου πλούτου με τη μεταβίβαση κρατικής ιδιοκτησίας στους κεφαλαιοκράτες, είναι μια πλευρά της απάντησης στην κρίση από τη σκοπιά της κυρίαρχης τάξης. Η Αγροτική Τράπεζα ήταν τμήμα του μηχανισμού στον οποίο βασιζόταν η συμμαχία της αστικής τάξης με τα μεσαία στρώματα της υπαίθρου. Ήταν η τράπεζα που μπορούσε να παίζει ρόλο στην επιβράδυνση της καταστροφής αυτών των στρωμάτων. Η διάλυση της ΑΤΕ, στερεί την αστική τάξη από ένα εργαλείο κοινωνικής συμμαχίας και είναι σύμπτωμα της γενικής τάσης διάλυσης των κοινωνικών συμμαχιών της αστικής τάξης. Η αντίφαση που αποτυπώνεται σε αυτήν την εξέλιξη, είναι η αντίφαση ανάμεσα στην ανάγκη των καπιταλιστών για ξεπέρασμα της κρίσης υπερσυσσώρευσης και της ανάγκης τους για κοινωνικές συμμαχίες. Αδυνατούν να εξυπηρετήσουν και τους δύο στόχους, επιλέγουν τον πλέον ζωτικό για τα συμφέροντά τους.

Το τίμημα που καταβλήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς για την ΑΤΕ, αντιστοιχεί στο μισό περίπου της χρηματιστηριακής της αξίας. Η αξία μιας εταιρείας στο χρηματιστήριο, ενσωματώνει μελλοντικές προσδοκίες για κέρδη ή απώλειες. Σήμερα, η χρηματιστηριακή αξία όλων των ελληνικών τραπεζών, είναι στο ναδίρ και υπολείπεται κατά πολύ, ακόμα και της αξίας των περιουσιακών στοιχείων τους. Το παράδειγμα της Αγροτικής Τράπεζας είναι ενδεικτικό. Μόνο η αξία των 1400 κτιρίων που βρίσκονταν στην ιδιοκτησία της υπολογίζεται σε 700 εκατομμύρια ευρώ, 7 φορές πάνω από τα 95 εκατομμύρια που κατέβαλε η Πειραιώς για να αποκτήσει το σύνολο της «καλής» τράπεζας. Οι εξαιρετικά χαμηλές τιμές των μετοχών των ελληνικών τραπεζών, ενσωματώνουν – μεταξύ άλλων - και τον μελλοντικό κίνδυνο αποκλεισμού τους από τις βασικές πηγές χρηματοδότησης τους που θα σηματοδοτήσει μια έξοδος της Ελλάδας από την ευρωζώνη. Μπορεί λοιπόν να εξηγηθεί η χαμηλή χρηματιστηριακή αξία τόσο της ΑΤΕ, όσο και του συνόλου των ελληνικών τραπεζών και μπορούν τα παπαγαλάκια των ΜΜΕ να παρουσιάζουν το τίμημα για την ΑΤΕ σαν λογικό και σύμφωνο με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Αυτό όμως, που δεν πρόκειται να ακουστεί από κανένα αστικό μέσο ενημέρωσης, είναι ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση μεγαλομέτοχοι ιδιωτικής τράπεζας να παραδώσουν την τράπεζά τους με τέτοιο τρόπο και με τόσο εξευτελιστικό τίμημα.

Σχετικά links:

http://www.youtube.com/watch?v=0k6GM3QcOEM (Σε προεκλογική ομιλία ο Σαμαράς στις 4 Μάη, μιλάει για το ρόλο της ΑΤΕ)

http://video.in.gr/economy/#1570769 (βίντεο από το MEGA με προκλητική προβολή Προβόπουλου – Στουρνάρα)

http://www.bankingnews.gr/Όλη-η-ενημέρωση/item/53463-σολομώντεια-συμβιβαστική-λύση-για-τις-αποζημιώσεις-των-εργαζομένων-στην-

(άθλιο διαδικτυακό ρεπορτάζ για τις αποζημιώσεις των εργαζόμενων στην ΑΤΕ)

 

 


Αναζήτηση