Συνέλευση Αθήνας της Πρωτοβουλίας για μια Ανεξάρτητη Ταξική Εργατική Κίνηση

Συνέλευση Αθήνας της Πρωτοβουλίας για μια Ανεξάρτητη Ταξική Εργατική Κίνηση

Επιτυχημένη από άποψη μαζικότητας ήταν η συνέλευση Αθήνας της Πρωτοβουλίας για μια Ανεξάρτητη Εργατική Κίνηση. Στη συζήτηση τέθηκε το θέμα της πανελλαδικής συνδιάσκεψης της κίνησης και της συγκρότησής της σε πανελλαδική συνδικαλιστική κίνηση. Το ζήτημα αυτό τίθεται σε μία περίοδο που πρέπει να απαντηθούν όχι μόνο απλά ζητήματα συνδικαλιστικής γραμμής και τακτικής, αλλά συνολικότερα θέματα προγραμματικής κατεύθυνσης.

Είναι αναγκαστικό επομένως, η συζήτηση να επικεντρώνεται στο πρόγραμμα, όπως φάνηκε και στη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιούλη στην αίθουσα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, καθώς η ίδια η περίοδος απαιτεί από τους αγωνιστές του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος που θέλουν να είναι πρωτοπόροι, πολιτικές προγραμματικές απαντήσεις. Η συζήτηση αυτή φυσικά, είναι δύσκολη και μπορεί είτε να συγκροτήσει είτε να αποδιαρθρώσει την προσπάθεια της συνδικαλιστικής κίνησης. Η προσπάθεια της κίνησης να εξελιχτεί και να προχωρήσει δεν θα κριθεί στο κατά πόσο θα μπορέσει να διατυπώσει ένα αναλυτικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα, αλλά στο αν θα καταφέρει να διαμορφώσει μια κατεύθυνση που θα ξεκαθαρίζει τα πράγματα και θα είναι τοποθετημένη με σαφήνεια στην επαναστατική πλευρά. Πρέπει επομένως να ξεπεραστούν οριστικά ρεφορμιστικές απόψεις, όπως π.χ. η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του χρέους και να υπάρξει μια καθαρή απάντηση για το φορέα υλοποίησης ενός προγράμματος που θα απαντάει στην κρίση από τη σκοπιά των εργατικών συμφερόντων. Κάτι τέτοιο είναι πλέον ώριμο, όπως φάνηκε και από τοποθετήσεις συντρόφων που έθεταν το θέμα της κυβέρνησης.

Η κίνηση καλείται να κάνει τα επόμενα βήματά της σε ένα περιβάλλον πολύ διαφορετικό από αυτό στο οποίο δημιουργήθηκε. Περιβάλλον που δημιουργεί πρωτόγνωρες δυσκολίες, αλλά προσφέρει και πολύτιμες ευκαιρίες. Στο χέρι μας είναι να κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά, συγκροτώντας μια συνδικαλιστική κίνηση που θα μπορεί να αποτελεί αποφασιστικό στήριγμα στην επαναστατική πάλη.


Βασίλης ΘεοφανόπουλοςΑναζήτηση