Πρωτοβουλία για μια Ανεξάρτητη Πανελλαδική Εργατική Κίνηση

Πρωτοβουλία για μια Ανεξάρτητη Πανελλαδική Εργατική Κίνηση

Παναθηναϊκή συνέλευση εν’ όψει των νέων αγώνων

Συνέλευση της Πρωτοβουλίας για μια Ανεξάρτητη Πανελλαδική Εργατική Κίνηση πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτώβρη σε αίθουσα της ΠΟΕ – ΟΤΑ. Στη συνέλευση συμμετείχαν περίπου 60 εργαζόμενοι. Στη συζήτηση κυριάρχησε η μεταφορά εμπειρίας από χώρους εργασίας. Τοποθετήθηκαν εργαζόμενοι από Δήμους, μεγάλα εργοστάσια, τράπεζες, ΔΕΗ κλπ. Οι ομιλητές σκιαγράφησαν την επίθεση από τους κεφαλαιοκράτες όπως την βιώνουν οι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και μετέφεραν εμπειρίες από αγωνιστικές κινητοποιήσεις και κινήσεις αντίστασης στην επίθεση της εργοδοσίας.

Στη συνέλευση συζητήθηκε η τακτική του συντονισμού των σωματείων και αποτέλεσε κοινό τόπο των τοποθετήσεων που έγιναν, ότι η διαδικασία που φέρει τον τίτλο «Συντονισμός πρωτοβάθμιων σωματείων» είναι πλέον σε πλήρη εκφυλισμό, δεν έχει καμία σχέση με αυθεντικό συντονισμό σωματείων, αλλά αποτελεί μια πλήρως γραφειοκρατικοποιημένη διαδικασία συντονισμού ανάμεσα σε πολιτικές ομάδες χωρίς καμία επαφή με εργαζόμενους. Τονίστηκε επίσης, ότι η κατάσταση αυτή δεν αναιρεί την αναγκαιότητα συντονισμού δράσης ανάμεσα στα σωματεία και ότι ένας τέτοιος συντονισμός μπορεί να προκύψει με καλύτερους όρους το επόμενο διάστημα, με δεδομένη την κινητικότητα που παρατηρείται σε κρίσιμους χώρους.

Σε σχέση με την ίδια την Πρωτοβουλία, εκτιμήθηκε ότι έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες και το δυναμικό που συσπειρώνεται στην κίνηση ώστε να γίνει ένα επιπλέον βήμα με την μετατροπή της «Πρωτοβουλίας» σε «Κίνηση» πανελλαδικού χαρακτήρα. Με αυτόν το στόχο προγραμματίστηκε η πανελλαδική διαδικασία της Πρωτοβουλίας για τις αρχές του 2011 και εκλέχτηκε νέα γραμματεία της κίνησης στην Αθήνα.Αναζήτηση