Θέσεις της Π.Ε. της κο ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ για την 4η Συνδιάσκεψη (29-30 Μάτρη 2014)

Για να διαβάσετε τις Θέσεις της Π.Ε. κο ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ για την 4η Συνδιάσκεψη πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Θέσεις της Π.Ε. της κ.ο. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ