3η Διεθνής για το Ενιαίο Μέτωπο

6 Κείμενα και αποφάσεις της 3ης Κομμουνιστικής Διεθνούς για το Συνδικαλιστικό κίνημα και το Ενιαίο Μέτωπο

2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ, 1920
1. Το Συνδικαλιστικό κίνημα, οι εργοστασιακές επιτροπές και η 3η Διεθνής

3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ, 1921
2. Η Κομμουνιστική Διεθνής και η Κόκκινη Συνδικαλιστική Διεθνή. Ο αγώνας εναντίον της Συνδικαλιστικής (αντεργατικής) Διεθνούς του Άμστερνταμ
3. Έκκληση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής Διεθνούς προς τους Προλετάριους όλων των χωρών (απόσπασμα)

4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ, 1922
4. Θέσεις για την τακτική της Κομμουνιστικής Διεθνούς (απόσπασμα)
5. Θέσεις για το Ενιαίο Μέτωπο
6. Θέσεις για την κομμουνιστική δράση μέσα στο Συνδικαλιστικό κίνημα

πατήστε δεξί κλικ στο σύνδεσμο και "αποθήκευση δεσμου ως"